STANDARD
RESCON

Budowanie odporności
i utrzymanie ciągłości

Optymalizacja procesów
decyzyjnych

Ochrona informacji
i komunikacja kryzysowa

Cyberbezpieczeństwo

Bezpieczeństwo fizyczne
i personalne

Prewencja zagrożeń
terrorystycznych i kryminalnych

RESCON tworzą ludzie i ich kompetencje

Naszą misją jest nie tylko tworzenie i wspieranie rozwoju społeczeństwa odpornego na zagrożenia (resilient society), lecz także budowanie fundamentów rezyliencji organizacyjnej poprzez proaktywne wspieranie integracji specjalistycznej wiedzy, praktyki zarządzania bezpieczeństwem oraz najnowszych technologii.

„Rolą każdego z nas jest bronić i wspierać innych.”

Grzegorz Ćwiek

Partnerzy


Zespół

 

Grzegorz Ćwiek

Prezes Zarządu

Krzysztof Liedel

Wiceprezes Zarządu

Katarzyna Dąbrowska

Dyrektor ds. Komunikacji Strategicznej

Paulina Piasecka

Dyrektor ds. Projektów Strategicznych

Andrzej Mroczek

Dyrektor biura śledczego i stosowanej psychologii kryminalnej

Aleksandra Ćwiek

Dyrektor ds. Kontaktów Międzynarodowych

Wiedza jest najbardziej użytecznym narzędziem bezpieczeństwa

XXI wiek to produkt rewolucji informacyjnej, zarówno w kontekście zasobów strategicznych, jak i metod zarządzania tymi i innymi zasobami – kluczowymi z punktu widzenia nowoczesnych organizacji. Pogłębianie i kumulowanie wiedzy, a także zdolność do jej wykorzystania w celu zapewnienia bezpieczeństwa i rozwoju własnego, partnerów i klientów, to najważniejsze zadanie Instytutu RESCON.

„Wiedza i doświadczenie to niezbędne narzędzia stabilnego rozwoju.”

Krzysztof Liedel

Baza Wiedzy

  • Treść darmowa, treści wybrane dla Ciebie,
  • Zawartość Bazy Wiedzy - artykuły, e-booki, książki, podcasty,
  • Materiały wideo (dostęp online),

 • Publikacja treści w innych (dostępnych) językach,
 • Wizytówka autora,
 • Wizytówka wydawnictwa.

Centrum Analiz

 • Darmowe i płatne analizy, aplikacje i narzędzia,
 • Badania i analizy sugerowane / polecane (dla Ciebie),
 • Analizy i aplikacje DEMO,
 • Raporty branżowe,
 • Raporty okresowe,
 • Możliwość zakupu oprogramowania specjalistycznego.

Strefa Szkoleń i Doradztwa

  • Szkolenia darmowe i płatne,
  • Szkolenia online i offline,
  • Szkolenia stacjonarne,
  • Certyfikaty i zaświadczenia,

 • Zaawansowane narzędzia tworzenia i publikacji szkoleń,
 • Zarządzanie biblioteką kadry szkoleniowej,
 • Moduł zarządzania szkoleniami.

Blog

Ostatnie wpisy

Kontakt

Informacje kontaktowe

NIP: 5213574549 REGON: 142497690 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydz. Gosp. KRS: 000361562 Kapitał zakładowy: 50 000 opłacony w całości

Telefon : +48 533 344 301

Email : biuro@rescon-instytut.org

WWW : www.rescon-instytut.org

Adres : Wilanów Office Park B1 ul. Adama Branickiego 15 02-972 Warszawa