STANDARD
RESCON

Budowanie odporności
i utrzymanie ciągłości

Optymalizacja procesów
decyzyjnych

Ochrona informacji
i komunikacja kryzysowa

Cyberbezpieczeństwo

Bezpieczeństwo fizyczne
i personalne

Prewencja zagrożeń
terrorystycznych i kryminalnych

RESCON tworzą ludzie i ich kompetencje

Naszą misją jest nie tylko tworzenie i wspieranie rozwoju społeczeństwa odpornego na zagrożenia (resilient society), lecz także budowanie fundamentów rezyliencji organizacyjnej poprzez proaktywne wspieranie integracji specjalistycznej wiedzy, praktyki zarządzania bezpieczeństwem oraz najnowszych technologii.

„Rolą każdego z nas jest bronić i wspierać innych.”

Grzegorz Ćwiek

Partnerzy


Zespół

 

Grzegorz Ćwiek

Prezes Zarządu

Katarzyna Dąbrowska

Dyrektor ds. Komunikacji Strategicznej

Andrzej Mroczek

Dyrektor biura śledczego i stosowanej psychologii kryminalnej

Aleksandra Ćwiek

Dyrektor ds. Kontaktów Międzynarodowych

Wiedza jest najbardziej użytecznym narzędziem bezpieczeństwa

XXI wiek to produkt rewolucji informacyjnej, zarówno w kontekście zasobów strategicznych, jak i metod zarządzania tymi i innymi zasobami – kluczowymi z punktu widzenia nowoczesnych organizacji. Pogłębianie i kumulowanie wiedzy, a także zdolność do jej wykorzystania w celu zapewnienia bezpieczeństwa i rozwoju własnego, partnerów i klientów, to najważniejsze zadanie Instytutu RESCON.

„Wiedza i doświadczenie to niezbędne narzędzia stabilnego rozwoju.”

Krzysztof Liedel

Baza Wiedzy

  • Treść darmowa, treści wybrane dla Ciebie,
  • Zawartość Bazy Wiedzy - artykuły, e-booki, książki, podcasty,
  • Materiały wideo (dostęp online),

 • Publikacja treści w innych (dostępnych) językach,
 • Wizytówka autora,
 • Wizytówka wydawnictwa.

Centrum Analiz

 • Darmowe i płatne analizy, aplikacje i narzędzia,
 • Badania i analizy sugerowane / polecane (dla Ciebie),
 • Analizy i aplikacje DEMO,
 • Raporty branżowe,
 • Raporty okresowe,
 • Możliwość zakupu oprogramowania specjalistycznego.

Strefa Szkoleń i Doradztwa

  • Szkolenia darmowe i płatne,
  • Szkolenia online i offline,
  • Szkolenia stacjonarne,
  • Certyfikaty i zaświadczenia,

 • Zaawansowane narzędzia tworzenia i publikacji szkoleń,
 • Zarządzanie biblioteką kadry szkoleniowej,
 • Moduł zarządzania szkoleniami.

Blog

Ostatnie wpisy

Kontakt

Informacje kontaktowe

NIP: 5213574549 REGON: 142497690 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydz. Gosp. KRS: 000361562 Kapitał zakładowy: 50 000 opłacony w całości

Telefon : +48 533 329 192

Email : biuro@rescon-instytut.org

WWW : www.rescon-instytut.org

Adres : Wilanów Office Park B1 ul. Adama Branickiego 15 02-972 Warszawa