Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa jest platformą reprezentującą branżę security w mediach ogólnopolskich i branżowych. Ekspertami Koalicji są przedstawiciele branży zabezpieczeń technicznych, bezpieczeństwa pożarowego i cyberbezpieczeństwa, którzy zawodowo zajmują się projektowaniem i wdrażaniem systemów zabezpieczeń w miastach, urzędach państwowych, budynkach komercyjnych (w tym w centrach handlowych), obiektach infrastruktury krytycznej oraz podczas imprez masowych. Przedstawiciele Koalicji regularnie komentują w mediach bieżące wydarzenia, w rzetelny i przystępny sposób przekazując wiedzę na temat przeciwdziałania zagrożeniom, przed jakimi stajemy we współczesnym świecie. Wieloletnie doświadczenie, tysiące wdrożeń, dostęp do najnowocześniejszych technologii i znajomość światowych trendów pozwalają formułować kompetentne i obiektywne opinie.

Więcej na stronie: www.koalicja-bezpieczenstwa.pl

Kontakt

Informacje kontaktowe

NIP: 5213574549 REGON: 142497690 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydz. Gosp. KRS: 000361562 Kapitał zakładowy: 50 000 opłacony w całości

Telefon : +48 533 329 192

Email : biuro@rescon-instytut.org

WWW : www.rescon-instytut.org

Adres : Wilanów Office Park B1 ul. Adama Branickiego 15 02-972 Warszawa