Działalność doradcza ekspertów Instytutu Bezpieczeństwa RESCON

Doradztwo w nowoczesnej firmie jest usługą posiadającą podstawowe znaczenie dla zarządzania złożonymi procesami i działaniami odnoszącymi się do szeroko pojmowanego bezpieczeństwa przedsiębiorstwa, ma korzystanie z usług ekspertów, posiadających wiedzę popartą doświadczeniem.

Obecność w zespole RESCON ekspertów będących przedstawicielami różnych obszarów badań nad bezpieczeństwem i praktyków zajmujących się wdrażaniem najlepszych, opartych na metodologicznie uporządkowanym podejściu rozwiązań pozwala nam zaoferować nie tylko gotowe rozwiązania, ale także współpracę w formie doradztwa.

Działania doradcze, prowadzone przede wszystkim w formule stałej, abonamentowej współpracy, gwarantującej w sytuacjach określonych w umowie obecność i konsultacje eksperta lub zespołu eksperckiego.

Instytutu RESCON w sytuacji wystąpienia zagrożenia lub sytuacji kryzysowej, obejmuje następujące obszary merytoryczne:

1. Budowanie odporności i utrzymanie ciągłości
2. Optymalizacja procesów decyzyjnych
3. Ochrona informacji i komunikacja kryzysowa
4. Cyberbezpieczeństwo
5. Bezpieczeństwo fizyczne i personalne
6. Prewencja zagrożeń terrorystycznych i kryminalnych

Długoterminowe wspomaganie bieżących działań na rzecz bezpieczeństwa firmy w kontekście zaistnienia potencjalnego kryzysu i odbudowy po nim, oparte na świadczeniu usług doradczych przez specjalistów posiadających ekspercką wiedzę w określonej dziedzinie jest naszym ważnych zasobem.

# #