II Kongres Bezpieczeństwa Biznesu

Zapraszamy na wyjątkowy dla polskiej przedsiębiorczości Kongres Bezpieczeństwa Biznesu.

Bezpieczeństwo biznesu jest naszą wspólną, polską sprawą, a organizatorzy Kongresu – Komitet Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej oraz Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego wspierają polskich przedsiębiorców.

Celem Kongresu jest wymiana doświadczeń na temat zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego, organizacyjnego, technologicznego, osobowego i prawnego. Pomożemy przedsiębiorcom określić stan bezpieczeństwa w firmie, przedstawimy rozwiązania mające na celu podniesienie poziomu ochrony osób, mienia i procesów biznesowych oraz zwiększenia ich efektywności.

Zwrócimy uwagę na krajowe i międzynarodowe zagrożenia szpiegostwa gospodarczego, cyberbezpieczeństwo, włamania, napady, wymuszenia, wycieki informacji oraz nierzetelnych kontrahentów, nieuczciwych pracowników, popełnianych oszustw, kradzieży itp.

Na obrady zapraszamy przedstawicieli środowisk naukowych i praktyków, którzy na co dzień zajmują się szeroko pojmowanymi problemami bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa biznesowego.

 

Tematyka & program II KONGRESU BEZPIECZEŃSTWA BIZNESU

 • Bezpieczeństwa gospodarcze państwa. Zależności i powiązania unijne oraz światowe.
 • Wrogie rynkowe działania podmiotów zagranicznych na niekorzyść polskich przedsiębiorców.
 • Czy polski przedsiębiorca jest bezpieczny? Krajowy system bezpieczeństwa gospodarczego.
 • Bezpieczeństwo biznesu w gospodarce rynkowej opartej na wiedzy i społeczeństwie informacyjnym.
 • RODO – jaki ma wpływ na funkcjonowanie biznesu, wstępna ocena i stan prawny.
 • Informacje prawnie chronione w tym szczególnie tajemnica przedsiębiorstwa, giełdowa i handlowa oraz informacje niejawne.
 • Organizacja spotkań biznesowych. Wybór lokalu / pomieszczenia, podsłuchy i odsłuchy, podglądy, telefony komórkowe, dyktafony, kamery itp.
 • Bezpieczeństwo osobowe na kluczowych i kierowniczych stanowiskach. Sprawdzenia przed zatrudnieniem, okresowe kontrole, sprawdzanie lojalności i podatności na ujawnianie informacji, zastosowanie wariografu, szkolenia.
 • Bezpośrednie zagrożenia firmy. Oszustwa gospodarcze, kradzieże, szpiegostwo gospodarcze, przekupstwa pracowników, włamania, napady, wymuszenia.
 • Praktyczne rozwiązania mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób, mienia i procesów biznesowych.
 • Technologie jutra bezpieczeństwa biznesu. Sztuczna inteligencja i jej rosnący potencjał gospodarczy.
 • Modelowe zadania i działania osób / komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w firmie. Integracja systemów bezpieczeństwa.
 • Analiza zagrożeń, szacowanie / zarządzanie ryzykiem, znaczenie ciągłości działania.
 • Krajowy system cyberbezpieczeństwa i jego wiodąca rola dla bezpieczeństwa gospodarczego naszego kraju.
 • Progi i bariery utrudniające przedsiębiorcom wdrożenie procedur bezpieczeństwa. Debata ekspertów i przedsiębiorców.

 

Szczegóły Kongresu znajdą Państwo na stronie:

https://kongresbezpieczenstwabiznesu.swbn.pl/