Instytut Bezpieczeństwa RESCON partnerem wydarzenia

W dniach 25–26 października 2018 roku w Hotelu Windsor w Jachrance odbędzie się już VII edycja Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego – Schrack Seconet i Partnerzy. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby formuła spotkania była dla uczestników jeszcze bardziej atrakcyjna. Do współorganizacji wydarzenia jak zwykle zaproszono liderów branży bezpieczeństwa, opiniotwórcze instytuty oraz najlepszych ekspertów.

Dwa dni merytorycznych spotkań będą doskonałą okazją do wzięcia udziału w kilku różnych studiach przypadków, na które będą składały się bloki eksperckie z zakresu takich zagadnień jak: projektowanie, realizacja i eksploatacja systemów bezpieczeństwa. Całość wystąpień będzie uzupełnieniem i komentarzem do pokazu zadziałania zintegrowanych ze sobą urządzeń, a podsumowanie każdego studium przypadku zakończy dyskusja ekspercka. Zespoły specjalistów i ekspertów dokonają analizy przypadków zastosowania urządzeń służących ochronie zdrowia, życia i mienia (w tym procesów technologicznych) w obiektach różnego przeznaczenia, m.in.: hali widowiskowo-sportowej, budynku biurowo-usługowym, szpitalu czy obiekcie przemysłowym. W drugiej połowie każdego dnia szkolenia uczestnicy będą mogli wziąć udział w sesjach warsztatowych poszczególnych Partnerów tegorocznego spotkania.

Podczas dwóch dni spotkań z najlepszymi ekspertami w branży słuchacze zapoznają się z najnowszymi wytycznymi dotyczącymi projektowania, instalacji oraz użytkowania m.in. takich systemów jak: SSP, DSO, SUG, BMS, SMS, CCTV (VSS), SKD, systemów interkomów i viedointerkomów oraz nagłośnienia VoIP, systemu integrującego urządzenia przeciwpożarowe (SIUP), dynamicznego oświetlenia ewakuacyjnego (DOE), systemów przyzywowych i komunikacji, systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła, systemów i urządzeń sterujących oddzieleniami pożarowymi i innymi instalacjami technicznymi obiektu.

Zostaną poruszone m.in. takie zagadnienia jak:
•    współdziałanie i podział kompetencji między systemem zarządzania bezpieczeństwem pożarowym, automatyką budynku oraz innymi systemami bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia różnych zagrożeń w obiekcie budowlanym,
•    integracja SSP, DSO, SKD, CCTV, DOE i SIUP (systemu integrującego urządzenia przeciwpożarowe) oraz systemu interkomów i video interkomów – sterowanie automatyczne i ręczne procedurą ewakuacji,
•    Interaktywne Punkty Zborne jako element zwiększenia stopnia bezpieczeństwa i koordynacji akcji ratunkowo – ewakuacyjnych osób,
•    możliwości zastosowania systemów bezpieczeństwa w zakresie ochrony ludzi w przypadku zagrożenia terrorystycznego,
•    sterowanie i zasilanie urządzeń automatyki pożarowej,
•    systemy sterowania i układy zasilania zapewniające ciągłość działania krytycznych procesów i systemów,
•    specjalne rozwiązania detekcji pożaru (wczesna detekcja: dymu, płomienia, ciepła, gazu),
•    systemy detekcji gazów niebezpiecznych,
•    gaszenie jedno- i wielostrefowe oraz zintegrowane systemy SSP i SUG,
•    przypadki specjalnych zastosowań systemów bezpieczeństwa,
•    rozwiązania systemu łączności, bezpieczeństwa i lokalizacji osób,
•    eksploatacja i zdalne zarządzanie systemami bezpieczeństwa.

Do grona ekspertów uczestniczących w omawianiu określonego studium przypadku zaproszono m.in. przedstawicieli instytucji badawczych i specjalistycznych uczelni technicznych oraz niezależnych ekspertów zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i ewakuacji.

Wsparcie merytoryczne podczas tegorocznej edycji szkolenia zapewnią: ARDOR, Instytut Techniki Budowlanej, Instytut Bezpieczeństwa RESCON oraz Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX.

Przedstawiciele tych instytucji wezmą udział zarówno w sesji wykładowej, jak i warsztatowej.

Udział w dwudniowych warsztatach zostanie potwierdzony wspólnym certyfikatem wystawionym przez Schrack Seconet Polska oraz wszystkich Partnerów szkolenia. Otrzymanie dokumentu z kompletem podpisów wszystkich producentów uzależnione będzie od udziału w poszczególnych sesjach szkolenia.

Podobnie jak w latach poprzednich wartość merytoryczna oraz edukacyjny charakter spotkania będą sprawą nadrzędną. W częściach szkoleniowych, które wprowadzą uczestników w najnowsze zmiany i wytyczne dotyczące inteligentnych zabezpieczeń obiektów, nie będą poruszane sprawy marketingowe poszczególnych firm – współorganizatorów szkolenia.

Informacje bieżące będą publikowane na stronie internetowej www.schrack-seconet.pl. Szczegółowy plan spotkania zostanie opublikowany w połowie września br. W tym samym czasie zostanie uruchomiona REJESTRACJA ONLINE.

#

Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas serdecznie zaprasza na spotkanie Walka z terroryzmem po 11 września 2001 r.  organizowane w Domu Spotkań z Historią w Warszawie w rocznicę zamachów na WTC

Tematem spotkania będzie ewolucja metod i narzędzi stosowanych w walce z terroryzmem w ciągu ostatnich 17 lat. W panelu dyskusyjnym udział wezmą przedstawiciele CBnT CC oraz zaproszeni goście, wybitni eksperci w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym oraz wzmacniania odporności współczesnych państw na tego rodzaju zagrożenia.

Uczestnicy panelu:
- gen. Bogusław Pacek,
- dr Aleksandra Gasztold,
- dr Wojciech Szewko,
- dr Krzysztof Liedel,
- Paulina Piasecka (moderator).

Spotkanie będzie okazją do inauguracji cyklu poświęconego zwalczaniu terroryzmu w Polsce i na świecie, organizowanego przez CBnT CC we współpracy z Domem Spotkań z Historią.

Termin: 11 września 2018 r.
Godzina: 13:00-16:00
Miejsce: Dom Spotkań z Historią, ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa
Wstęp: wolny (organizatorzy proszą o przesłanie informacji o planowanym przybyciu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Partnerem cyklu poświęconego zwalczaniu terroryzmu w Polsce i na świecie jest Instytut Bezpieczeństwa RESCON.

 

Kontakt

Informacje kontaktowe

NIP: 5213574549 REGON: 142497690 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydz. Gosp. KRS: 000361562 Kapitał zakładowy: 50 000 opłacony w całości

Telefon : +48 533 329 192

Email : biuro@rescon-instytut.org

WWW : www.rescon-instytut.org

Adres : Wilanów Office Park B1 ul. Adama Branickiego 15 02-972 Warszawa