Nauka i Badania


Instytut Bezpieczeństwa RESCON to nowoczesna, prywatna organizacja, której wzorcem funkcjonowania są podobne instytucje działające z powodzeniem w Europie Zachodniej, Stanach Zjednoczonych i wielu innych miejscach na świecie.


Realizowanie programów badawczo-rozwojowych stanowi jedno z fundamentalnych zadań Instytutu, a wyniki badań przeprowadzanych indywidualnie lub wspólnie z organizacjami partnerskimi powinny stanowić źródło inspiracji do dalszego rozwoju nauki i praktyki zarządzania szeroko pojętym bezpieczeństwem – tak dla organizacji prywatnych, jak i jednostek administracji publicznej.

Eksperci i partnerzy instytucjonalni Instytutu RESCON rozwijają na co dzień swoje umiejętności i poszerzają doświadczenie, działając na rzecz (łącznie) kilkunastu uczelni wyższych, przedsiębiorstw prywatnych, administracji, organizacji międzynarodowych czy nawet mediów. W dyspozycji Instytutu pozostaje zatem potężny potencjał intelektualny, którego właściwe wykorzystanie wpisane jest w jego misję.

Przyjęcie zakresu merytorycznego prac badawczych oraz zleceń w tym zakresie wymaga uzyskania pozytywnej opinii Członków Rady Programowej Instytutu, będących specjalistami w danej dziedzinie nauki lub umiejętności.

Zapraszamy do współpracy!

#

W ramach Biura śledczego i stosowanej psychologii kryminalnej zajmujemy się dyskretnym pozyskiwaniem i analizowaniem informacji gospodarczych o partnerach biznesowych, kontrahentach oraz osobach reprezentujących interesy własne lub grupy. Docieramy do informacji ukrywanych i niejawnych, mogących mieć wpływ na najważniejsze decyzje biznesowe o znacznej wartości. Identyfikujemy źródła korupcji, wycieku danych i informacji, kradzieży, nadużyć finansowych.


W ramach bezpieczeństwa biznesu oferujemy:
•    Bezpieczeństwo informacyjne – kontrwywiadowcze i wywiad korporacyjny.
•    Kompleksową diagnostykę i profilaktykę antykorupcyjną.
•    Audyt bezpieczeństwa (dyskursywne uczestniczące).
•    Analizy wiarygodności kontrahenta – w tym pozyskiwanie informacji gospodarczych, finansowych, powiązań kapitałowych i osobowych.
•    Informatykę śledczą ‒ zbieramy i odzyskujemy dane elektroniczne, przeprowadzamy wywiad informatyczny oraz śledzimy działania w sieci.
•    Analizujemy dane elektroniczne.
•    Wspomagamy reagowanie na sytuacje kryzysowe (analiza ryzyka i podatność firmy na zagrożenia).

Nasi eksperci i detektywi są renomowanymi w Polsce i za granicą specjalistami w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem. Ich kompetencje ugruntowane są posiadanymi certyfikatami agencji polskich i zagranicznych w zakresie stosowanej psychologii kryminalnej, metod analitycznych oraz pracy operacyjno-śledczej.
Działamy na terenie Polski i Europy.

Kontakt

Informacje kontaktowe

NIP: 5213574549 REGON: 142497690 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydz. Gosp. KRS: 000361562 Kapitał zakładowy: 50 000 opłacony w całości

Telefon : +48 533 329 192

Email : biuro@rescon-instytut.org

WWW : www.rescon-instytut.org

Adres : Wilanów Office Park B1 ul. Adama Branickiego 15 02-972 Warszawa