W ramach Biura śledczego i stosowanej psychologii kryminalnej zajmujemy się dyskretnym pozyskiwaniem i analizowaniem informacji gospodarczych o partnerach biznesowych, kontrahentach oraz osobach reprezentujących interesy własne lub grupy. Docieramy do informacji ukrywanych i niejawnych, mogących mieć wpływ na najważniejsze decyzje biznesowe o znacznej wartości. Identyfikujemy źródła korupcji, wycieku danych i informacji, kradzieży, nadużyć finansowych.


W ramach bezpieczeństwa biznesu oferujemy:
•    Bezpieczeństwo informacyjne – kontrwywiadowcze i wywiad korporacyjny.
•    Kompleksową diagnostykę i profilaktykę antykorupcyjną.
•    Audyt bezpieczeństwa (dyskursywne uczestniczące).
•    Analizy wiarygodności kontrahenta – w tym pozyskiwanie informacji gospodarczych, finansowych, powiązań kapitałowych i osobowych.
•    Informatykę śledczą ‒ zbieramy i odzyskujemy dane elektroniczne, przeprowadzamy wywiad informatyczny oraz śledzimy działania w sieci.
•    Analizujemy dane elektroniczne.
•    Wspomagamy reagowanie na sytuacje kryzysowe (analiza ryzyka i podatność firmy na zagrożenia).

Nasi eksperci i detektywi są renomowanymi w Polsce i za granicą specjalistami w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem. Ich kompetencje ugruntowane są posiadanymi certyfikatami agencji polskich i zagranicznych w zakresie stosowanej psychologii kryminalnej, metod analitycznych oraz pracy operacyjno-śledczej.
Działamy na terenie Polski i Europy.