Nauka i Badania


Instytut Bezpieczeństwa RESCON to nowoczesna, prywatna organizacja, której wzorcem funkcjonowania są podobne instytucje działające z powodzeniem w Europie Zachodniej, Stanach Zjednoczonych i wielu innych miejscach na świecie.


Realizowanie programów badawczo-rozwojowych stanowi jedno z fundamentalnych zadań Instytutu, a wyniki badań przeprowadzanych indywidualnie lub wspólnie z organizacjami partnerskimi powinny stanowić źródło inspiracji do dalszego rozwoju nauki i praktyki zarządzania szeroko pojętym bezpieczeństwem – tak dla organizacji prywatnych, jak i jednostek administracji publicznej.

Eksperci i partnerzy instytucjonalni Instytutu RESCON rozwijają na co dzień swoje umiejętności i poszerzają doświadczenie, działając na rzecz (łącznie) kilkunastu uczelni wyższych, przedsiębiorstw prywatnych, administracji, organizacji międzynarodowych czy nawet mediów. W dyspozycji Instytutu pozostaje zatem potężny potencjał intelektualny, którego właściwe wykorzystanie wpisane jest w jego misję.

Przyjęcie zakresu merytorycznego prac badawczych oraz zleceń w tym zakresie wymaga uzyskania pozytywnej opinii Członków Rady Programowej Instytutu, będących specjalistami w danej dziedzinie nauki lub umiejętności.

Zapraszamy do współpracy!

#