Biuro śledcze i stosowanej psychologii kryminalnej RESCON

 


Unikatowy zakres działalności i oferty
Wiodącą specjalizacją Biura, jako komórki specjalnej Instytutu, są usługi śledcze i analizy psychologiczne. Nasi detektywi i eksperci, poza posiadanym doświadczeniem zawodowym i wykształceniem kierunkowym, przeszli międzynarodowe, certyfikowane szkolenia (m.in. rozpoznawania i interpretacji mikroekspresji dr. Paula Ekmana i dr. Davida Matsumoto). Tym samym są nielicznymi w Polsce ekspertami w zakresie wysoce specjalistycznych analiz psychologicznych, rozpoznawania emocji, a w szczególności w:

•    Ocenie stanów psychicznych człowieka, jego intencji i wiarygodności po wskaźnikach behawioralnych i mikroeskspresji.
Pożądane i ważne narzędzie m.in. w rozmowach rekrutacyjnych, negocjacjach biznesowych, rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych, przesłuchaniach czy interpretacji zachowań ludzkich odczytywanych z zapisu monitoringu itd.

•    Ocenie wskaźników behawioralnych i mikroekspresji w identyfikacji sygnałów niebezpieczeństwa.
Narzędzie będące elementem systemu bezpieczeństwa, wykorzystywane m.in. przez służby specjalne (amerykańskie i izraelskie) na lotniskach, w metrze, przejściach granicznych, ochronie budynków i ważnych obszarów przemysłowych, biur zarządów czy też interpretacji zachowania z obserwacji zapisu monitoringu wizyjnego itp.

Niezależnie od tych wyróżniających nas elementów w ramach komponentu psychologii śledczej przeprowadzamy:

•    Analizy lingwistyczne  ‒ m.in. badania osobopoznawcze wykonawcy i autora w przypadku listów anonimowych w celu określenia cech pozwalających ułatwić typowanie sprawcy; innych tekstów, w tym listów motywacyjnych kandydatów do pracy (np. na wysokie stanowiska) itp.
•    Analizy profilu psychologicznego ‒ m.in. profilowanie nieznanego sprawcy przestępstwa, kandydata do pracy, partnera w biznesie, przyszłego męża, żony itp.
•    Badania poligraficzne (potocznie wariograficzne).

Detektywistyka korporacyjna ‒ bezpieczeństwo biznesu


Zajmujemy się dyskretnym pozyskiwaniem i analizowaniem informacji gospodarczych o partnerach biznesowych, kontrahentach oraz osobach reprezentujących interesy własne lub grupy. Docieramy do informacji ukrywanych i niejawnych, mogących mieć wpływ na najważniejsze decyzje biznesowe o znacznej wartości. Identyfikujemy źródła korupcji, wycieku danych i informacji, kradzieży, nadużyć finansowych.


W ramach bezpieczeństwa biznesu oferujemy:
•    Bezpieczeństwo informacyjne – kontrwywiadowcze i wywiad korporacyjny.
•    Kompleksową diagnostykę i profilaktykę antykorupcyjną.
•    Audyt bezpieczeństwa (dyskursywne uczestniczące).
•    Analizy wiarygodności kontrahenta – w tym pozyskiwanie informacji gospodarczych, finansowych, powiązań kapitałowych i osobowych.
•    Informatykę śledczą ‒ zbieramy i odzyskujemy dane elektroniczne, przeprowadzamy wywiad informatyczny oraz śledzimy działania w sieci.
•    Analizujemy dane elektroniczne.
•    Wspomagamy reagowanie na sytuacje kryzysowe (analiza ryzyka i podatność firmy na zagrożenia).

Nasi eksperci i detektywi są renomowanymi w Polsce i za granicą specjalistami w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem. Ich kompetencje ugruntowane są posiadanymi certyfikatami agencji polskich i zagranicznych w zakresie stosowanej psychologii kryminalnej, metod analitycznych oraz pracy operacyjno-śledczej.
Działamy na terenie Polski i Europy.

Detektywistyka (klasyczna)

 

Świadczymy kompleksowe usługi detektywistyczne dotyczące zagadnień przeszłych, teraźniejszych i przyszłych w zakresie analiz, badań i poszukiwań, wywiadu i kontrwywiadu w sprawach:

•    Kryminalnych (w tym równolegle z toczącymi się postępowaniami przygotowawczymi i sądowymi).
•    Majątkowych.
•    Rozwodowych.

•    Wiarygodności przyszłego męża, żony, zięcia, synowej itp.
•    Rozpoznania i analizy ryzyka bezpieczeństwa osób oraz mienia.
•    Bezpieczeństwa ekonomicznego oraz wizerunkowego biznesu.
•    Poszukiwawczych (osób i rzeczy).

Kontakt

Informacje kontaktowe

NIP: 5213574549 REGON: 142497690 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydz. Gosp. KRS: 000361562 Kapitał zakładowy: 50 000 opłacony w całości

Telefon : +48 533 329 192

Email : biuro@rescon-instytut.org

WWW : www.rescon-instytut.org

Adres : Wilanów Office Park B1 ul. Adama Branickiego 15 02-972 Warszawa