Zespół ekspertów i specjalistów RESCON


Zespół realizujący zadania Instytutu opiera się zarówno na stałych jego członkach, jak i zaufanych współpracownikach. Działalność w zakresie bezpieczeństwa należy do aktywności niszowych i wysoce wyspecjalizowanych. Realizacja niektórych zadań musi opierać się na wysublimowanej wiedzy i niekonwencjonalnym doświadczeniu. Dla niektórych znalezienie specjalistów w pewnych dziedzinach może okazać się zadaniem niezwykle trudnym. My potrafimy to zrobić. Potrafimy tworzyć skuteczne, interdyscyplinarne zespoły do zadań i projektów specjalnych.
Rozumiemy zmieniające się potrzeby Zleceniodawców i wiemy, że w trakcie realizacji zadania nagle możemy potrzebować specjalistów z dziedzin, które wcześniej dla danego typu zlecenia nie były brane pod uwagę. I musimy zrobić to szybko.

Naszym Zleceniodawcom przedstawiamy zawsze do akceptacji skład zespołów wykonawczych wraz z wyszczególnieniem kompetencji jego najważniejszych członków oraz porozumieniem o zachowaniu poufności.

Do naszych zaufanych zespołów wykonawczych zapraszamy także członków Rady programowej Instytutu, korzystając z ich szerokiej wiedzy merytorycznej (naukowej) i doświadczenia praktycznego.

Specjaliści realizujący działania na rzecz Klientów Instytutu Bezpieczeństwa RESCON brali udział w takich przedsięwzięciach, jak:

•    Testy bezpieczeństwa infrastruktury przed Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej EURO 2012.
•    Projekt modernizacji systemu bezpieczeństwa dla Metra Warszawskiego z uwzględnieniem planu ochrony oraz nakładki antyterrorystycznej.
•    Szkolenia dla Narodowego Banku Polskiego.
•    Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa dla Najwyższej Izby Kontroli.
•    Ćwiczenia dla Ministerstwa Obrony Narodowej.
•    Seminaria eksperckie technicznych rozwiązań na rzecz bezpieczeństwa dla Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP.
•    Projektowanie i realizacje systemów bezpieczeństwa i planów zarządzania kryzysowego dla obiektów infrastruktury krytycznej.
•    Projektowanie, realizacje i audyty systemów bezpieczeństwa w obiektach przemysłowych, komercyjnych, hotelowych, centrach handlowych i obiektach historycznych w Polsce i za granicą.
•    Realizacje kompleksowych zadań w zakresie zabezpieczeń infrastruktury placówek dyplomatycznych, obiektów służb ochrony państwa, lotnisk i baz wojskowych NATO.
•    Realizacje systemów bezpieczeństwa, ewakuacji i komunikacji dla obiektów szpitalnych i placówek służby zdrowia.
•    Plany zarządzania kryzysowego dla wielu zakładów pracy i gmin.
•    Plany i karty realizacji zadań Obrony Cywilnej dla gmin i powiatów.
•    Plany działania formacji obrony cywilnej.
•    Plany ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
•    Operacyjne plany przeciwpowodziowe dla przedsiębiorstw, powiatów i gmin.
•    Plany ciągłości działania i komunikacji kryzysowej dla przedsiębiorstw.
•    Projekty technicznych systemów bezpieczeństwa: ochrony przeciwpożarowej, telewizji dozorowej, kontroli dostępu, cyberbezpieczeństwa, komunikacji oraz integracji.
Kontakt

Informacje kontaktowe

NIP: 5213574549 REGON: 142497690 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydz. Gosp. KRS: 000361562 Kapitał zakładowy: 50 000 opłacony w całości

Telefon : +48 533 329 192

Email : biuro@rescon-instytut.org

WWW : www.rescon-instytut.org

Adres : Wilanów Office Park B1 ul. Adama Branickiego 15 02-972 Warszawa