Obszary Standardu RESCON


Standard RESCON stosujemy w projektach związanych z następującymi obszarami bezpieczeństwa i działalności organizacji:

1.    Budowanie odporności i utrzymanie ciągłości
2.    Optymalizacja procesów decyzyjnych
3.    Ochrona informacji i komunikacja kryzysowa
4.    Cyberbezpieczeństwo
5.    Bezpieczeństwo fizyczne i personalne
6.    Prewencja zagrożeń terrorystycznych i kryminalnych1.    Budowanie odporności i utrzymanie ciągłości działania – korzystamy z szeregu skutecznych rozwiązań wspomagających budowanie odporności organizacji (resilience) na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej oraz pozwalających na skrócenie czasu niezbędnego do przywrócenia prawidłowych procesów działalności lub odtworzenia utraconych aktywów.

2.    Optymalizacja procesów decyzyjnych – stosujemy autorskie metody rozwiązywania problemów decyzyjnych w warunkach niepewności, pozwalające na podejmowanie optymalnych decyzji przy uwzględnieniu rozmaitych ograniczeń – zarówno w obszarze zarządzania strategicznego, jak i operacyjnego.

3.    Bezpieczeństwo informacyjne i komunikacja kryzysowa – obejmuje zespół przedsięwzięć organizacyjnych, proceduralnych, technicznych, fizycznych i edukacyjnych mających na celu zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania organizacji poprzez ochronę posiadanych zasobów informacyjnych i kanałów komunikacyjnych. Pomagamy skutecznie chronić firmę przed wrogimi działaniami dezinformacyjnymi lub zdarzeniami mającymi niekorzystny wpływ na wizerunek lub reputację.

4.    Cyberbezpieczeństwo – zespół działań w sferze organizacyjnej, fizycznej, technologicznej, procesowej i edukacyjnej mających na celu ograniczenie zakłóceń funkcjonowania organizacji w obszarze przetwarzania danych elektronicznych i cyberprzestrzeni. To obszar działań podnoszący efektywność ochrony sieci i systemów teleinformatycznych, oprogramowania, podatności na manipulację i błędy czynnika ludzkiego.

5.    Bezpieczeństwo fizyczne i personalne w organizacji – przygotowujemy działania w zakresie ochrony ważnego personelu oraz zabezpieczenia fizycznego i technicznego obiektów (komercyjnych i specjalnego przeznaczenia, siedzib firm i rezydencji właścicieli), infrastruktury przed bezpośrednimi i pośrednimi działaniami osób trzecich i zdarzeniami losowymi. Analizujemy zagrożenia, konstruujemy kompleksowe plany obrony i nadzorujemy procesy ochrony VIP-ów, posługując się sprawdzonymi metodami i specjalistycznymi narzędziami. Realizujemy szkolenia dla zarządów i nadzoru kierowniczego w zakresie oceny działań i zachowań ważnych pracowników oraz osób współpracujących, a także wspomagamy mediacje.

6.    Prewencja zagrożeń terrorystycznych i kryminalnych – identyfikujemy, analizujemy, oceniamy zagrożenia i wspomagamy tworzenie odpowiednich procedur funkcjonowania firm, organizacji, jednostek administracji publicznej. Dostarczamy wiedzę i pomagamy nabyć umiejętności przygotowujące personel i kierownictwo organizacji na wystąpienie potencjalnego zagrożenia o charakterze kryminalnym czy terrorystycznym. Edukujemy dzieci i młodzież w celu wykreowania odpowiednich nawyków i zachowań. Wspomagamy organizacje w rekrutowaniu pracowników na kluczowe stanowiska i nawiązywaniu współpracy z partnerami handlowymi oraz pomagamy ocenić wiarygodność kontrahentów. Dysponujemy własnym biurem śledczym i stosowanej psychologii kryminalnej.

Kontakt

Informacje kontaktowe

NIP: 5213574549 REGON: 142497690 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydz. Gosp. KRS: 000361562 Kapitał zakładowy: 50 000 opłacony w całości

Telefon : +48 533 329 192

Email : biuro@rescon-instytut.org

WWW : www.rescon-instytut.org

Adres : Wilanów Office Park B1 ul. Adama Branickiego 15 02-972 Warszawa