Standard RESCON

Wiedza*Praktyka*Odporność*Rozwój


 
Czym jest Standard RESCON?

Standard RESCON to wypracowana przez nas filozofia i ścieżka postępowania, kodeks własnych praktyk i norm, będący autorską adaptacją i rozwinięciem tego, co najlepsze w światowej praktyce działań w obszarze bezpieczeństwa. Nieodłączny na każdym etapie działania specjalistów Instytutu zestaw wiedzy i wymagań jakościowych, technicznych oraz procesowych, stale towarzyszący naszej aktywności.
Stanowi podstawę działań Instytutu i jest zestawem wytycznych dla prowadzonych przez Instytut zadań: badań, analiz, doradztwa, projektowania oraz wdrażania, oceny, audytu i certyfikacji procesów i procedur bezpieczeństwa realizowanych dla podmiotów będących Klientami Instytutu.

Standard RESCON opiera się na doświadczeniu polskich i międzynarodowych ekspertów oraz wnioskach z prowadzonych lub monitorowanych przez nas światowych badań naukowych. Za każdym razem jest „szyty na miarę” dla tych obszarów funkcjonowania organizacji, dla których wypracowywane jest pożądane przez Klienta rozwiązanie.

Realizacja zadań wg Standardu RESCON uwzględnia ścisłą współpracę między Klientem a zespołem specjalistów Instytutu wg określonej ścieżki postępowania. W Standardzie RESCON nie ma miejsca na przypadkowe działania lub pobieżne analizy i oceny.
Realizacja projektu doradczego, audytorskiego czy szkoleniowego wg Standardu RESCON kończy się wydaniem przez Instytut CERTYFIKATU opatrzonego pieczęcią STANDARD RESCON. Certyfikat taki jest gwarancją najwyższej jakości usług.

Specjaliści realizujący działania na rzecz Klientów Instytutu RESCON brali udział w takich przedsięwzięciach jak:

•    Testy bezpieczeństwa infrastruktury przed Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej EURO 2012.
•    Projekt modernizacji systemu bezpieczeństwa dla Metra Warszawskiego z uwzględnieniem planu ochrony oraz nakładki antyterrorystycznej.
•    Szkolenia dla Narodowego Banku Polskiego.
•    Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa dla Najwyższej Izby Kontroli.
•    Ćwiczenia dla Ministerstwa Obrony Narodowej.
•    Seminaria eksperckie technicznych rozwiązań na rzecz bezpieczeństwa dla Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP.
•    Projektowanie i realizacja systemów bezpieczeństwa i planów zarządzania kryzysowego dla obiektów infrastruktury krytycznej.
•    Projektowanie, realizacja i audyty systemów bezpieczeństwa w obiektach przemysłowych, komercyjnych, hotelowych, centrach handlowych i obiektach historycznych w Polsce i za granicą.
•    Realizacje kompleksowych zadań w zakresie zabezpieczeń infrastruktury placówek dyplomatycznych, obiektów służb ochrony państwa, lotnisk i baz wojskowych NATO.
•    Realizacje systemów bezpieczeństwa, ewakuacji i komunikacji dla obiektów szpitalnych i placówek służby zdrowia.
•    Plany zarządzania kryzysowego dla wielu zakładów pracy i gmin.
•    Plany i karty realizacji zadań Obrony Cywilnej dla gmin i powiatów.
•    Plany działania formacji obrony cywilnej.
•    Plany ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
•    Operacyjne plany przeciwpowodziowe dla przedsiębiorstw, powiatów i gmin.
•    Plany ciągłości działania i komunikacji kryzysowej dla przedsiębiorstw.
•    Projekty technicznych systemów bezpieczeństwa: ochrony przeciwpożarowej, telewizji dozorowej, kontroli dostępu, cyberbezpieczeństwa, komunikacji oraz integracji.

Standard RESCON jest narzędziem służącym do badania środowiska bezpieczeństwa (wewnętrznego i zewnętrznego) firmy (organizacji) oraz opracowywania na podstawie takiego badania dedykowanych rozwiązań na rzecz poprawy jej bezpieczeństwa z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi – strategicznych, taktycznych, operacyjnych i dedykowanych narzędzi technicznych. Kluczowym komponentem analizy stanu wyjściowego bezpieczeństwa w danym obszarze są testy rzeczywistego przygotowania i badanie podatności z użyciem np. „Red Teams”– metody pozwalającej na dokonanie realnej oceny istniejących rozwiązań w obszarze poddanym badaniu.

Działania w ramach dedykowanych rozwiązań Standardu RESCON mogą dotyczyć wybranego obszaru funkcjonowania firmy bądź mieć charakter kompleksowy i odnosić się do wszystkich obszarów, w których istnieje Standard (badanie odporności organizacji w każdym aspekcie zagrożenia działalności).


Kontakt

Informacje kontaktowe

NIP: 5213574549 REGON: 142497690 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydz. Gosp. KRS: 000361562 Kapitał zakładowy: 50 000 opłacony w całości

Telefon : +48 533 329 192

Email : biuro@rescon-instytut.org

WWW : www.rescon-instytut.org

Adres : Wilanów Office Park B1 ul. Adama Branickiego 15 02-972 Warszawa