Portal Biznesbezprzerwy.pl (Businessnonstop.eu) to nowoczesne i dynamiczne medium, znacznie różniące się od serwisów internetowych o tematyce biznesowej dostępnych nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Wyróżnia go nietypowa konstrukcja (3 zintegrowane ze sobą bloki funkcjonalne ‒ Baza Wiedzy, Strefa Szkoleń i Doradztwa, Centrum Analiz), szata graficzna oraz mechanizmy nawigacji. Dla Twórców Portalu najważniejsze jest to, że Użytkownicy mogą jednocześnie korzystać z serwisu i brać czynny udział w tworzeniu jego zawartości oraz wartości dla innych Użytkowników: poprzez publikowanie własnych artykułów, szkoleń (otwartych i zamkniętych), narzędzi oraz wydawanie opinii, komentowanie i ocenę ich przydatności.

Portal powstał, aby wspierać ciągłość i zrównoważony rozwój działalności różnego rodzaju organizacji poprzez wzbogacanie wiedzy ich właścicieli, menedżerów, pracowników liniowych, przyszłych i początkujących przedsiębiorców, a także studentów. To przede wszystkim miejsce, w którym można znaleźć wyspecjalizowane informacje i materiały edukacyjne w najważniejszych dziedzinach bezpieczeństwa życia i działalności człowieka. Wybór tematyki poruszanej na stronach trzech sekcji Portalu wynika z głębokich analiz potrzeb praktyków biznesu uznających budowanie odporności organizacyjnej (resilience) za kluczowe zadanie wszystkich osób zaangażowanych w proces gospodarczy.

Niezależnie od lokalizacji firmy czy organizacji non profit, profilu jej działalności, branży czy aktualnego otoczenia lub roli i rodzaju interesariuszy, z którymi się styka ‒ każda organizacja musi aktywnie zaangażować się w zarządzanie swoim bezpieczeństwem. Naszą rolą jest pomaganie w realizacji tego zadania.
Portal tworzony jest przez specjalistów na co dzień zajmujących się zarządzaniem bezpieczeństwem biznesu w różnych jego aspektach, połączonych umownie w dziesięć zidentyfikowanych obszarów działalności biznesowej, stanowiących jednocześnie podstawę merytoryczną Portalu. Dzięki temu odbiorcy otrzymują rzetelne i praktyczne informacje, podane w przystępnej formie. Twórcy serwisu to praktycy biznesu z wieloletnim doświadczeniem, wykładowcy wyższych uczelni krajowych i tych o zasięgu międzynarodowym, doradcy i konsultanci znanych firm, specjaliści w swoich dziedzinach wywodzący się z różnych branż i stron świata.
Do grona Twórców Portalu należą także jego Użytkownicy ‒ autorzy, wydawcy, trenerzy, twórcy oprogramowania ‒ dostawcy produktów i usług dostępnych na stronach Portalu. To dzięki nam i Wam wszystkim powstaje w Internecie miejsce, którego głównym celem jest propagowanie informacji oraz narzędzi służących bezpieczeństwu i pomocy w sytuacjach kryzysowych lub wymagających trudnych decyzji.
Dzięki doświadczeniu i pasji każdego z nas tworzymy mieszankę kreatywności, fachowego podejścia do potrzeb oraz perfekcji, tak ważnej dla profesjonalistów w biznesie.Pomysłodawca projektu
Grzegorz Ćwiek

Baza Wiedzy

  • Treść darmowa, treści wybrane dla Ciebie,
  • Zawartość Bazy Wiedzy - artykuły, e-booki, książki, podcasty,
  • Materiały wideo (dostęp online),

 • Publikacja treści w innych (dostępnych) językach,
 • Wizytówka autora,
 • Wizytówka wydawnictwa.

Centrum Analiz

 • Darmowe i płatne analizy, aplikacje i narzędzia,
 • Badania i analizy sugerowane / polecane (dla Ciebie),
 • Analizy i aplikacje DEMO,
 • Raporty branżowe,
 • Raporty okresowe,
 • Możliwość zakupu oprogramowania specjalistycznego.

Strefa Szkoleń i Doradztwa

  • Szkolenia darmowe i płatne,
  • Szkolenia online i offline,
  • Szkolenia stacjonarne,
  • Certyfikaty i zaświadczenia,

 • Zaawansowane narzędzia tworzenia i publikacji szkoleń,
 • Zarządzanie biblioteką kadry szkoleniowej,
 • Moduł zarządzania szkoleniami.

Kontakt

Informacje kontaktowe

NIP: 5213574549 REGON: 142497690 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydz. Gosp. KRS: 000361562 Kapitał zakładowy: 50 000 opłacony w całości

Telefon : +48 533 329 192

Email : biuro@rescon-instytut.org

WWW : www.rescon-instytut.org

Adres : Wilanów Office Park B1 ul. Adama Branickiego 15 02-972 Warszawa